Видео

Пет основних принципа и постулата којих Српска напредна странка никада не сме да се одрекне:

 

1. Чување мира и стабилности

2. Чување политичке самосталности, суверености и независности

3. Економски напредак земље – још брже, још снажније у реформе

4. Брига о младима и демографији, али брига о младима да остану у својој земљи

5. Увек поглед у будућност.